Nu börjar februarisolen verkligen värma på! Härligt för oss som längtar till våren, men för vissa växter börjar nu en känslig period. Vintergröna/städsegröna växter såsom t ex buxbom, tuja, lagerhägg, idegran och murgröna kan ta skada av den här fasen så länge marken fortfarande är frusen. Därför kan det vara bra att köpa t ex juteväv och täcka in växterna tills marken tinat upp igen, annars riskerar de att drabbas av tjältorka.

Bilden är lånad av TheFullerView / Pinterest